Yritys

Tarjoamme palveluitamme ja osaamistamme kiinteistöjen kehittämiseen ja rakennuttamiseen. Kohteitamme ovat asuinrakennus-, hoivapalvelu-, toimisto- ja liiketila- sekä teollisuuskiinteistökohteet. Palveluketjumme kattaa maanhankinnan ja kaavoituksen, rahoituksen hankkimisen, suunnitteluttamisen sekä rakennuttamisen aina rakennuksen käyttöön ottoon saakka.

Omien kohteidemme kehittämisessä vihreät arvot ovat aina etusijalla. Käytämme mm. kaikissa omaperusteisissa kohteissamme uusituvia energialähteitä. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisessa nollaenergiarakentamisen kehitysprojektissa.

Henkilöt Amoduksen takana

Toimitusjohtaja DI Jukka Mäkelä.

Yli 30 vuoden kokemus rakennus- ja kiinteistöalalta erilaisista uudis- ja korjauspuolen projekti-, projektinjohto-, päällikkö- ja toimitusjohtajatason tehtävistä. Erityisosaamisena rakennuttaminen ja kiinteistökehitys sekä uusiutuvan energian hankkeet. Omaa erittäin laajan kontaktiverkoston yksityisellä ja julkisella puolella.

Partner DI Jukka Pietarinen.

Yli 30 vuoden kokemus teollisuudesta ja erityisesti tietoliikennetoimialasta. Toiminut erilaisissa liiketoiminnan johtotehtävissä ja johtoryhmissä kansainvälisissä yrityksissä (mm. Nokia). Johtanut liiketoimintayksikköjä, vastannut yritysten globaalista myynnistä, liiketoiminnan kehityksestä ja liiketoimintaan liittyvistä transaktioista.

Partner ekonomi Tomi Muotiala.

Yli 30 vuoden kokemus maanomistukseen liittyvistä asioista: kaavoitussopimukset, kiinteistökehitys, kiinteistökaupat ja kiinteistöjen vuokraaminen. Toiminut maaoikeuden lautamiehenä ja MTK:n ympäristö- ja maapoliittisen valiokunnan vpj:na. Omaa erityisen laajan kontaktiverkoston.

Nollaenergiarakentamisen kehitysprojekti

Nollaenergiarakentamisen kehitysprojektin ovat laittaneet alulle tamperelainen Aurinkotekno Oy, amerikkalainen Integrated Power Systems, Inc. sekä Amodus Oy. Kehityshankeemme on valtakunnallinen. Hankkeen tavoitteena on ollut tutkia ja kehittää E-lukulaskentaa ja nollaenergiarakentamista siten, että uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia voidaan rakentaa isommassa mittakaavassa ja keskitetysti kiinteistön rajojen ulkopuolelle. Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen Ympäristöministeriön asetuksen "uuden rakennuksen energiatehokkuudesta" mukaan uusiutuvaa energiaa tuottava laitteisto voi sijaita joko rakennettavalla kiinteistöllä tai sen ulkopuolella. 

Keskitetty kiinteistön ulkopuolella sijaitseva uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos voidaan aina suunnitella toimimaan optimaalisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi keskitetystä voimalaitoksesta voi haluttaessa ostaa isompia voimalaitososakokonaisuuksia kuin mitä rakennettavan rakennuksen kiinteistöllä on mahdollista rajallisen tilan takia toteuttaa. Tällöin vaikutus E-lukuun ja nollaenergiataseeseen on suurempi. Voimalaitoksessa tuotettu energia tulee voimalaitoksen omistavien kiinteistöjen käyttöön. 

Kehitysprojektissa ovat mukana mm. seuraavat tahot: Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos Oy, Elenia, Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Tampereen yliopisto, TAMK, Arkta Rakennus Oy ja Mangrove Asumisoikeus Oy.

Konseptia pilotoidaan parhaillaan Tampereen Ilokkaanpuistoon rakennettavissa kuudessa asuinkerrotalossa.

 

Yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä yksityisten, julkisten ja yleishyödyllisten rakennuttajien ja kiinteistön omistajien kanssa. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä eri rakennusliikkeiden, suunnittelutoimistojen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, vakuutusyhtiöiden, rahoituslaitosten, sijoittajien ja isännöintitoimistojen kanssa.

Tarjoamme yhteistyökumppanillemme aina yksilöityä ja tehokasta palvelua. Me viemme asioita eteenpäin, eivätkä asiat meitä. Palvelumme perustuu henkilökuntamme vuosien kokemukseen ja osaamiseen kiinteistöjen tuloksellisessa kehittämisessä ja rakennuttamisessa.

Referenssit

 

Asunto Oy Tampereen Muotialan Terassit

Vapaarahoitteinen rivitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 8 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2008. Muotialan Terassit on toteutettu yhteistyössä MKN-Urakointi Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Muotialan Helmi ja Asunto Oy Tampereen Muotialan Tähti

Kohteet ovat korkotuettuja luhtitalokohteita. Asuntoja kohteissa on yhteensä 72 kpl. Kohteet ovat valmistuneet vuosina 2011 ja -12. Muotialan Helmi ja Muotialan Tähti on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Ansari

Vapaarahoitteinen rivitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 13 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2011. Ansari on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Atrium

Vapaarahoitteinen rivitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 16 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2012. Atrium on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Aronia

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 32 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2013. Aronia on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Aamutähti

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 28 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2015. Aamutähti on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Aamurusko

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 26 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2017. Aamurusko on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Muotialan Aralia

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 61 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2019. Aralia on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennus Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Auringonsäde

Vapaarahoitteinen kerrostalokohde. Kahdessa eri rakennuksessa on asuntoja yhteensä 72 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2022. Auringonsäde on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennus Oy:n kanssa. Hanke on osa Tampereen Ilokkaanpuiston nollaenergiahanketta.

Rakenteilla

Mangrove Asumisoikeus Oy, Ilokkaanrinne 5-6 Tampere

Kohde on asumisoikeuskohde. Asuntoja kahdessa rakennuksessa on yhteensä 52 kpl. Kohde valmistuu vuonna 2022. Se toteutetaan yhteistyössä Arkta Rakennus Oy:n kanssa. Hanke on osa Tampereen Ilokkaanpuiston nollaenergiahanketta.