Yritys

Tarjoamme palveluitamme ja osaamistamme kiinteistöjen kehittämiseen ja rakennuttamiseen. Kohteitamme ovat asuinrakennus-, hoivapalvelu-, toimisto- ja liiketila- sekä teollisuuskiinteistökohteet. Palveluketjumme kattaa maanhankinnan ja kaavoituksen, rahoituksen hankkimisen, suunnitteluttamisen sekä rakennuttamisen aina rakennuksen käyttöön ottoon saakka.

Omien kohteidemme kehittämisessä vihreät arvot ovat aina etusijalla. Käytämme mm. kaikissa omaperusteisissa kohteissamme uusituvia energialähteitä. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisessa nollaenergiarakentamisen kehitysprojektissa.

Henkilöt Amoduksen takana

Toimitusjohtaja DI Jukka Mäkelä.

Yli 20 vuoden kokemus rakennus- ja kiinteistöalalta erilaisista uudis- ja korjauspuolen projekti-, projektinjohto-, päällikkö- ja toimitusjohtajatason tehtävistä. Erityisosaamisena rakennuttaminen ja kiinteistökehitys. Omaa erittäin laajan kontaktiverkoston yksityisellä ja julkisella puolella.

Partner DI Jukka Pietarinen.

Yli 30 vuoden kokemus teollisuudesta ja erityisesti tietoliikennetoimialasta. Toiminut erilaisissa liiketoiminnan johtotehtävissä ja johtoryhmissä kansainvälisissä yrityksissä (mm. Nokia). Johtanut liiketoimintayksikköjä, vastannut yritysten globaalista myynnistä, liiketoiminnan kehityksestä ja liiketoimintaan liittyvistä transaktioista.

Partner ekonomi Tomi Muotiala.

Yli 30 vuoden kokemus maanomistukseen liittyvistä asioista: kaavoitussopimukset, kiinteistökehitys, kiinteistökaupat ja kiinteistöjen vuokraaminen. Toiminut maaoikeuden lautamiehenä ja on MTK:n ympäristö- ja maapoliittisen valiokunnan vpj. Omaa erityisen laajan kontaktiverkoston.

Nollaenergiarakentamisen kehitysprojekti

Nollaenergiarakentamisen kehitysprojektin ovat panneet alulle tamperelainen Aurinkotekno Oy, amerikkalainen Integrated Power Systems, Inc. sekä Amodus Oy. Kehityshankeemme on valtakunnallinen. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää E-lukulaskentaa ja nollaenergiarakentamista siten, että uusiutuvaa energiaa käyttäviä voimalaitoksia voidaan rakentaa isommassa mittakaavassa ja keskitetysti kiinteistön rajojen ulkopuolelle. Tämänhetkisen normiston mukaan uusiutuvaa energiaa tuottavan laitteiston on sijaittava rakennettavalla kiinteistöllä tai sen lähistöllä ja siinä tuotettu energia pitää johtaa suoraan laitteiston omistavaan kiinteistöön. Usein näin toteutettu uusiutuvan energian tuottaminen ei ole kustannustehokkain tapa hyödyntää uusiutuvaa energiaa.

Keskitetty uusiutuvaa energiaa tuottava voimalaitos voidaan aina suunnitella toimimaan optimaalisesti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi keskitetystä voimalaitoksesta voi haluttaessa ostaa isompia voimalaitososakokonaisuuksia kuin mitä rakennettavan rakennuksen kiinteistöllä on mahdollista rajallisen tilan takia toteuttaa. Tällöin vaikutus E-lukuun ja nollaenergiataseeseen on suurempi kuin nykyisessä laskentamallissa. Voimalaitoksessa tuotettua energiaa ei johdeta siitä osuuden omistaviin kiinteistöihin, vaan kiinteistöt myyvät tuotetun energian paikalliselle energiayhtiölle.

Kehitysprojektissa ovat mukana mm. seuraavat tahot: Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos Oy, Elenia Oy, Ympäristöministeriö, Sitra, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, TTY, Aalto, TAMK, Arkta Rakennuttajat Oy, TA-Yhtymä Oy / Tampereen aluetoimisto ja Greensound Oy.

Yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä yksityisten, julkisten ja yleishyödyllisten rakennuttajien ja kiinteistön omistajien kanssa. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä eri rakennusliikkeiden, suunnittelutoimistojen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, vakuutusyhtiöiden, rahoituslaitosten, sijoittajien ja isännöintitoimistojen kanssa.

Tarjoamme yhteistyökumppanillemme aina yksilöityä ja tehokasta palvelua. Me viemme asioita eteenpäin, eivätkä asiat meitä. Palvelumme perustuu henkilökuntamme vuosien kokemukseen ja osaamiseen kiinteistöjen tuloksellisessa kehittämisessä ja rakennuttamisessa.

Referenssit

Asunto Oy Tampereen Muotialan Terassit

Vapaarahoitteinen rivitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 8 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2008. Muotialan Terassit on toteutettu yhteistyössä MKN-Urakointi Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Muotialan Helmi ja Asunto Oy Tampereen Muotialan Tähti

Kohteet ovat korkotuettuja luhtitalokohteita. Asuntoja kohteissa on yhteensä 72 kpl. Kohteet ovat valmistuneet vuosina 2011 ja -12. Muotialan Helmi ja Muotialan Tähti on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Ansari

Vapaarahoitteinen rivitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 13 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2011. Ansari on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Atrium

Vapaarahoitteinen rivitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 16 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2012. Atrium on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Aronia

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 32 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2013. Aronia on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Aamutähti

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 28 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2015. Aamutähti on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.

Asunto Oy Tampereen Aamurusko

Vapaarahoitteinen luhtitalokohde. Asuntoja kohteessa on yhteensä 26 kpl. Kohde on valmistunut vuonna 2017. Aamurusko on toteutettu yhteistyössä Arkta Rakennuttajat Oy:n kanssa.